Nghiên cứu mới cho thấy ống nano carbon cho thấy mối quan hệ yêu / ghét với nước

Cập nhật vào: Thứ sáu - 15/11/2019 16:05 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 759 In bài viết