Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả chụp và thu ảnh của hệ thống vệ tinh viễn thám đầu tiên của Việt Nam VNREDSat-1

Cập nhật vào: Thứ tư - 10/07/2019 13:19 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1335 In bài viết