Nghiên cứu phổ phân rã gamma nối tầng từ phản ứng (n,γ) của 172Yb và 153Sm

Cập nhật vào: Thứ sáu - 13/03/2020 04:51 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 761 In bài viết