Nghiên cứu tác động địa chấn kiến tạo đến sự ổn định công trình thủy điện Sông Tranh 2, khu vực Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam

Cập nhật vào: Thứ hai - 16/09/2019 14:57 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1523 In bài viết