Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo Robot dạng người ứng dụng công nghệ thị giác máy tính phục vụ cho quảng cáo

Cập nhật vào: Thứ hai - 13/05/2019 21:54 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 3550 In bài viết