Nghiên cứu tổng hợp trực tiếp các vật liệu mao quản cơ kim và nano-zeolit để ứng dụng làm chất hấp phụ và chất xúc tác chuyển hóa một số hợp chất hữu cơ

Cập nhật vào: Thứ sáu - 19/07/2019 17:29 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1371 In bài viết