Nghiên cứu tổng hợp và phát triển ứng dụng các hệ vật liệu nano lai đa chức năng chứa nano carbon, hạt oxit sắt từ và hạt bạc nano kim loại trong y sinh và kiểm soát môi trường

Cập nhật vào: Thứ ba - 18/02/2020 20:54 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1506 In bài viết