Biến bỉm thành giấy ghi chú

Biến bỉm thành giấy ghi chú

Mỗi năm, 3,5 triệu tấn bỉm thải loại được đưa đến bãi chôn lấp. Chất liệu siêu thấm bên trong những chiếc tã giấy này được làm từ hỗn hợp polime, sẽ...

  Trang trước  1 2 3 ... 68 69 70  Trang sau