Hydro xanh

Hydro xanh

Hydro xanh được coi là năng lượng không carbon để bổ sung cho năng lượng gió và năng lượng mặt trời. Các công ty đang nghiên cứu để phát triển các máy...

Cảm biến lượng tử

Cảm biến lượng tử

Cảm biến lượng tử đạt đến mức độ chính xác cực cao bằng cách khai thác bản chất lượng tử của vật chất. Các nhà phân tích trong ngành công nghiệp hy...

Máy bay điện

Máy bay điện

Năm 2019, du lịch hàng không chiếm 2,5% lượng khí thải carbon toàn cầu, con số có thể tăng gấp ba lần vào năm 2050. Trong khi một số hãng hàng không...

Màng vi khuẩn tách nước khỏi dầu

Màng vi khuẩn tách nước khỏi dầu

Các nhà nghiên cứu tại trường Đại học North Caroline đã tạo ra loại màng sinh học mỏng, nhưng dai từ vi khuẩn để tách nước khỏi dầu. Vật liệu này có...

Sử dụng tơ tằm làm mô hình mô cơ

Sử dụng tơ tằm làm mô hình mô cơ

Các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Utah đang sử dụng tơ tằm để tạo ra các tế bào cơ xương trên cơ sở cải tiến các phương pháp truyền thống nuôi cấy...

  Trang trước  1 2 3 4 ... 64 65 66  Trang sau