Giải thưởng thành phố thông minh

Giải thưởng thành phố thông minh

Ngày 7/9/2020, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam đã chính thức phát động Giải thưởng thành phố thông minh Việt Nam 2020 (Vietnam Smart City...

  Trang trước  1 2 3 4 ... 59 60 61  Trang sau