Phiên họp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Ban Tuyên giáo Trung ương (TGTW) nhằm đánh giá kết quả phối hợp công tác giữa hai bên

Cập nhật vào: Chủ nhật - 12/07/2020 22:56 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1966 In bài viết