Robot dưới nước lần đầu tiên tự động thu gom mẫu vật dưới đại dương

Cập nhật vào: Thứ ba - 21/01/2020 22:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 359 In bài viết