Tàu nghiên cứu và đào tạo trên biển lớn nhất Trung Quốc đi vào hoạt động

Cập nhật vào: Thứ năm - 10/09/2020 01:58 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1629 In bài viết