Chọn tạo giống bông thuần xơ màu và bông lai xơ trắng có năng suất cao, phẩm chất tốt và chống chịu sâu hại

Cập nhật vào: Thứ tư - 11/09/2019 03:20 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 905 In bài viết