Nghệ An: Thử nghiệm, ứng dụng 1 số loại thuốc có nguồn gốc sinh học vào phòng trừ 1 số đối tượng sâu bệnh hại trên cây cam

Cập nhật vào: Chủ nhật - 16/06/2019 22:05 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1004 In bài viết