Nghiên cứu chế tạo nanobiosensor xác định dư lượng chất tăng trọng clenbuterol trong vật nuôi và sản phẩm chăn nuôi trên cơ sở hiệu ứng truyền năng lượng cộng hưởng huỳnh quang

Cập nhật vào: Thứ năm - 04/07/2019 23:52 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 532 In bài viết