Nghiên cứu chọn tạo giống ớt, dưa leo và khổ qua lai F1 cho các tỉnh phía Nam

Cập nhật vào: Thứ sáu - 06/09/2019 14:57 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1989 In bài viết