Nghiên cứu chọn tạo giống ớt, dưa leo và khổ qua lai F1 cho các tỉnh phía Nam

Cập nhật vào: Thứ sáu - 06/09/2019 03:57 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1157 In bài viết