Nghiên cứu chuyển đổi mô hình canh tác nương rẫy thành mô hình nông lâm kết hợp góp phần canh tác bền vững trên đất dốc tại một số tỉnh vùng Tây Bắc

Cập nhật vào: Thứ sáu - 17/01/2020 17:40 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1179 In bài viết