Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm Aminoethoxyvinylglycine (AVG) ức chế sinh tổng hợp ethylene từ vi khuẩn streptomyces sp. để kéo dài thời gian thu hoạch quả tươi

Cập nhật vào: Thứ sáu - 06/09/2019 14:55 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 2154 In bài viết