Nghiên cứu xây dựng các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử phù hợp để đánh giá cảm quan thuốc lá nguyên liệu Oriental

Cập nhật vào: Thứ ba - 26/03/2019 10:54 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 2178 In bài viết