Nghiên cứu xây dựng duy trì bộ mẫu chuẩn các loài cây trồng khảo nghiệm DUS phục vụ cho công tác công nhận giống và bảo hộ giống mới

Cập nhật vào: Thứ năm - 29/08/2019 02:41 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

In bài viết