Xác định và phân tích chức năng mối tương tác giữa protein MAP kinase với một số nhân tố phiên mã trong việc điều khiển khả năng chống chịu với điệu kiện bất lợi của môi trường ở cây Arabidopsis

Cập nhật vào: Thứ năm - 05/09/2019 14:26 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 864 In bài viết