Xây dựng mô hình sản xuất giống bằng phương pháp nuôi cấy in vitro và trồng cây Ba kích tím (Morinda officinalis How) ở Trà Lĩnh, Cao Bằng

Cập nhật vào: Thứ sáu - 06/12/2019 16:41 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 2256 In bài viết