Áp dụng phương pháp định tuổi K-Ar của khoáng vật sét hình thành trong điều kiện biến chất thấp để nghiên cứu lịch sử hoạt động hiện đại của đứt gãy Sông Hồng. Luận giải về tần suất xuất hiện và các hoạt động động đất liên quan

Cập nhật vào: Thứ hai - 07/01/2019 23:11 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 968 In bài viết