Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất dây nano ôxít kim loại đa nguyên tố ABO (ZnWO4, ZnSnO3, Zn2SnO4) bằng phương pháp bốc bay nhiệt

Cập nhật vào: Thứ sáu - 26/04/2019 14:07 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 2078 In bài viết