Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học một số loài đặc hữu và chọn lọc của Vịnh Hạ long thuộc 3 chi Hedyotis, Allophylus và Chirita

Cập nhật vào: Thứ hai - 20/01/2020 17:50 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 3019 In bài viết