Lấy máu qua robot

Lấy máu qua robot

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Đồng Tế (Tongji University) có trụ sở tại Thượng Hải thông báo họ đã phát minh ra một thiết bị lấy mẫu máu tự động có...

1 2 3 ... 43 44 45  Trang sau