Các nhà nghiên cứu Úc đang phát triển "máy bay không người lái" để phát hiện COVID-19

Cập nhật vào: Thứ ba - 31/03/2020 23:58 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1046 In bài viết