Các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) gia tăng để chiến đấu với đại dịch vi-rút corona ở Trung Quốc

Cập nhật vào: Thứ sáu - 07/02/2020 22:31 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 509 In bài viết