Cấy ghép ty thể giữa các tế bào sống có thể cứu các cơ quan đang chết

Cập nhật vào: Thứ sáu - 01/04/2022 01:23 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1163 In bài viết