Công cụ chỉnh sửa gen CRISPR/Cas9 cho thấy để hạn chế tác động của một số bệnh ký sinh trùng

Cập nhật vào: Thứ hai - 28/01/2019 10:19 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1189 In bài viết