Khai thác và phát triển nguồn gen vi sinh vật tổng hợp prodigiosin có hoạt tính chống ung thư

Cập nhật vào: Thứ năm - 04/07/2019 23:50 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 711 In bài viết