Nghiên cứu biểu hiện protein tái tổ hợp của virut PCV2 để chế tạo sinh phẩm chẩn đoán và làm nguyên liệu tiến tới sản xuất vắc xin

Cập nhật vào: Thứ tư - 06/11/2019 08:22 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 2113 In bài viết