Nghiên cứu cơ chế tác dụng chống viêm của một số hợp chất oligostilbenoid phân lập từ các loài Nho dại (Vitis sp.) thu hái ở miền Bắc Việt Nam

Cập nhật vào: Thứ ba - 18/02/2020 20:56 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 943 In bài viết