Hydrogel dạng tiêm để sửa chữa sụn

Hydrogel dạng tiêm để sửa chữa sụn

Một nhóm các nhà nghiên cứu cùng liên kết với một số tổ chức ở Trung Quốc đã phát triển loại hydrogel có thể tiêm được để sử dụng trong việc sửa chữa...

  Trang trước  1 2 3 ... 56 57 58  Trang sau