Phương pháp mới có thể biến đổi lá lách thành cơ quan có chức năng giống gan ở chuột

Cập nhật vào: Thứ năm - 18/06/2020 12:18 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1880 In bài viết