Quả tim đầu tiên được in 3D từ mô và mạch máu người

Cập nhật vào: Thứ năm - 18/04/2019 22:06 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 959 In bài viết