Sử dụng giác hút lấy cảm hứng từ bạch tuộc để chuyển các mô ghép mỏng và cảm biến sinh học cho người bệnh

Cập nhật vào: Thứ tư - 28/10/2020 10:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 546 In bài viết