Thêm mũi tiêm vắc-xin COVID tăng cường của Sinopharm đảo ngược sự suy giảm kháng thể, tăng cường phản ứng dựa trên tế bào

Cập nhật vào: Thứ năm - 23/09/2021 16:28 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1334 In bài viết