Vắc-xin cúm mRNA có khả năng chống lại 20 chủng vi rút mới sẽ có thể ngăn ngừa các đại dịch cúm trong tương lai

Cập nhật vào: Thứ tư - 07/12/2022 12:08 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 562 In bài viết