Vắc-xin và mắc SARS-CoV-2 trước đó mang lại khả năng bảo vệ lâu dài chống lại chủng omicron BA.5

Cập nhật vào: Chủ nhật - 15/01/2023 12:05 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 868 In bài viết