ZTE và China Telecom phối hợp cho phép chẩn đoán coronavirus từ xa đầu tiên thông qua hệ thống chăm sóc sức khỏe mạng 5G

Cập nhật vào: Thứ bảy - 08/02/2020 10:26 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 671 In bài viết