Thiết bị giao tiếp thông minh MultiGlass xuất sắc giành quán quân Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2019”

Cập nhật vào: Thứ hai - 09/12/2019 05:05 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1348 In bài viết