Tạo nguồn điện từ không bức xạ

Tạo nguồn điện từ không bức xạ

Một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế đã phát triển được một cách để tạo ra các nguồn điện từ không bức xạ. Trong bài báo đăng trên tạp chí Physical...