Áp dụng phương pháp định tuổi K-Ar của khoáng vật sét hình thành trong điều kiện biến chất thấp để nghiên cứu lịch sử hoạt động hiện đại của đứt gãy Sông Hồng. Luận giải về tần suất xuất hiện và các hoạt động động đất liên quan

Phân tích K-Ar cho khoáng vật kích thước nhỏ trong mùn đứt gãy (fault gouge) là phương pháp hiệu quả sử dụng để xác định các pha hoạt động của đứt gãy...

Khoáng vật magnesit lưu trữ CO2

Khoáng vật magnesit lưu trữ CO2

Một nhóm các nhà nghiên cứu đứng đầu là GS. Ian Power tại trường Đại học Trent đã tìm ra cách tăng tốc sản xuất magnesit (MgCO3) ở nhiệt độ phòng -...

  Trang trước  1 2 3 ... 189 190 191 192  Trang sau