Có nên tự ý sử dụng Corticoid?

Có nên tự ý sử dụng Corticoid?

Các thuốc kháng viêm nhóm corticoid (Dexamethason, Prednison, Hydrocortison, Methylprednisolon,…) bản chất thuộc nhóm hormon, với đặc tính sinh học...