Ngày Khoa học Đức 2019

Ngày Khoa học Đức 2019

Ngày 30/10/2019, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Đức (BMBF), Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam, Cơ quan...

  Trang trước  1 2 3 ... 213 214 215 ... 299 300 301  Trang sau