Tại sao khứu giác suy giảm khi về già

Tại sao khứu giác suy giảm khi về già

Ở động vật có vú, việc tạo ra các tế bào thần kinh mới (neurogenesis) chủ yếu giới hạn ở thời thơ ấu và chỉ xảy ra ở tuổi trưởng thành ở một số khu...

Áp dụng phương pháp định tuổi K-Ar của khoáng vật sét hình thành trong điều kiện biến chất thấp để nghiên cứu lịch sử hoạt động hiện đại của đứt gãy Sông Hồng. Luận giải về tần suất xuất hiện và các hoạt động động đất liên quan

Phân tích K-Ar cho khoáng vật kích thước nhỏ trong mùn đứt gãy (fault gouge) là phương pháp hiệu quả sử dụng để xác định các pha hoạt động của đứt gãy...

  Trang trước  1 2 3 ... 215 216 217 218 219  Trang sau