Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt và Thứ trưởng Bùi Thế Duy được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt vừa được bầu là một trong 180 Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy được bầu là một trong 20 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đ/c lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 30/1/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã công bố danh sách các đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Danh sách 200 đ/c trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được công bố bao gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Đ/c Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo kết quả công bố, đ/c Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ được bầu là Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với tỉ lệ phiếu rất cao.

Đ/c Bùi Thế Duy - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đ/c Bùi Thế Duy - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

NASATI