Chuỗi hội thảo trực tuyến về phát triển nghề nghiệp của EURAXESS ASEAN năm 2021

Trong Quý 2 năm 2021, Cục Thông tin KH&CN quốc gia dự kiến phối hợp với EURAXESS ASEAN tổ chức chia sẻ thông tin về chuỗi hội thảo thuộc Chương trình "EURAXESS - Researchers in Motion" tới các nhà nghiên cứu tại Việt Nam.

Chương trình “EURAXESS-Researchers in Motion” là một sáng kiến đặc biệt trên phạm vi toàn châu Âu với sự bảo trợ của Liên minh châu Âu và các nước thành viên, Chương trình hỗ trợ cho các hoạt động trao đổi, giao lưu và phát triển sự nghiệp của các nhà nghiên cứu, đồng thời tăng cường sự hợp tác khoa học giữa châu Âu và thế giới. 

Tham gia sự kiện này, các nhà nghiên cứu tại Việt Nam có thêm cơ hội phát triển sự nghiệp nghiên cứu của mình tại châu Âu, hợp tác với các đối tác nghiên cứu châu Âu, tìm hiểu về các chương trình trao đổi của châu Âu dành cho các nhà nghiên cứu và các cơ hội hợp tác nghiên cứu; có cơ hội trao đổi với các nhà nghiên cứu đồng nghiệp, là những người đã từng tham gia các chương trình này, đồng thời học hỏi các kinh nghiệm thành công của họ.

Thông tin về Chuỗi hội thảo trực tuyến về phát triển nghề nghiệp của EURAXESS ASEAN năm 2021:

15/3/2021: Phiên 1 “Cách soạn thảo đề xuất nghiên cứu tiến sĩ - How to Draft a PhD Research Proposal

https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/asean/euraxess-asean-career-development-webinar-series-2021-%E2%80%93-session-1-%E2%80%9Chow-draft

30/3/2021: Phiên 2 “Truyền thông Khoa học Hiệu quả cho các nhà nghiên cứu - Effective Science Communication for researchers” 

Phần 1: Truyền thông khoa học một cách hiệu quả - Communicating Science Effectively

https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/asean/euraxess-asean-career-development-webinar-series-2021-%E2%80%93-session-2-%E2%80%9Ceffective

5/4/2021: Phiên 3 “Video is King! Helping Researchers create a visual global footprint” - Video is King! Giúp các nhà nghiên cứu tạo ra một dấu ấn toàn cầu trực quan

https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/asean/euraxess-asean-career-development-webinar-series-2021-%E2%80%93-session-3-video-king

15/4/2021: Phiên 4 “Sở hữu trí tuệ trong các dự án nghiên cứu do EU tài trợ  - IP in EU-funded research projects"

https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/asean/euraxess-asean-career-development-webinar-series-2021-%E2%80%93-session-4-%E2%80%9Cip-eu

5/5/2021: “Truyền thông Khoa học Hiệu quả cho các nhà nghiên cứu - Effective Science Communication for researchers” 

Part 2: Thiết lập dấu chân số - Establishing a Digital Footprint 

https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/asean/euraxess-asean-career-development-webinar-series-2021-%E2%80%93-session-2-%E2%80%9Ceffective

NASATI