Đổi mới sáng tạo khoa học và công nghệ thúc đẩy bảo vệ đất canh tác của Trung Quốc

Theo Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc (CAAS), Trung Quốc đã đạt được những thành tựu trong việc thúc đẩy bảo vệ và sử dụng đất canh tác thông qua những đổi mới về khoa học và công nghệ trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 13 (2016 - 2020).

CAAS đã nỗ lực trong việc thúc đẩy đổi mới lý thuyết cơ bản, nghiên cứu công nghệ then chốt và nghiên cứu và phát triển sản phẩm chính trong giai đoạn này.

Bằng cách nghiên cứu và thúc đẩy các quy trình và kỹ thuật trồng phù hợp, các nhà nghiên cứu của CAAS đã có thể tăng hàm lượng hữu cơ của đất đen ở đông bắc Trung Quốc từ 12 đến 16%, nơi sản lượng ngũ cốc hiện chiếm 1/4 cả nước.

Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã thực hiện những cải tiến trong các công nghệ quan trọng đối với lúa năng suất thấp ở miền nam Trung Quốc, và tăng năng suất trung bình hơn 1,5 tấn / ha.

Họ cũng giới thiệu các phương pháp bón phân mới được khuyến nghị cho các cây ngũ cốc chính, cũng như các công nghệ mới để sử dụng hiệu quả các nguồn dinh dưỡng, do đó giảm 10 đến 30% việc bón phân đạm hóa học.

CAAS đã phát triển các công nghệ quan trọng về phân tích và biểu hiện dữ liệu lớn cho đất. CAAS cũng đã lần đầu tiên xây dựng một hệ thống bản đồ đất kỹ thuật số có độ chính xác cao bao phủ toàn quốc, đây là dữ liệu chất lượng và tài nguyên đất đầy đủ và chi tiết nhất ở Trung Quốc.

CAAS cho biết họ sẽ đẩy nhanh việc xây dựng một nền tảng khoa học và công nghệ chính để nghiên cứu chất lượng đất canh tác trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021-2025).

Họ đã cam kết đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống giám sát thông minh tiêu chuẩn cao về đất nông nghiệp, cũng như một mô hình mới dựa trên dữ liệu lớn để giám sát đất canh tác.

CAAS cũng sẽ đẩy nhanh nghiên cứu về các nguồn dinh dưỡng và vi sinh vật nông nghiệp.

P.A.T (NASATI), theo Xinhua, 3/2/2021